Tuesday, July 4, 2017

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

 


ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ , ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಅವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೧೧.೦೬.೨೦೧೭ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ : ವಿಷಯ:ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಆತಂಕಗಳು.

No comments: