Friday, January 3, 2020

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಆಹ್ವಾನಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಅಹ್ವಾನ 

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 1978 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020, ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: ಸಂಯೋಜಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ 576102.

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 10,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ವಿಮರ್ಶಕರುಳ್ಳ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ  ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್: https://govindapairesearch.blogspot.com  ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9480575783  ಕಛೇರಿ: 0820-2521159 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಬಹುಮಾನದ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
೧. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಿತವಾದುವು ಇರಬಹುದು, ಹೊಸದಾಗಿ      ರಚಿತವಾದುವೂ ಇರಬಹುದು.
೨. ತಮ್ಮ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕವನಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು.
೩. ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.
೪. ತಮ್ಮ ಕವನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಬಾರದು.
೫.ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಯಾವ  ಭಾಗದಲ್ಲೂ    ಇರಕೂಡದು (ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು)
೬. ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.
೭. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು (ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ) 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ     ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
೮.  ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು –ಡೆಮ್ಮಿ  1/8, 1/12  ಅಥವಾ 1/8 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಬೇಕು.
೯.  ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ  ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
೧೦. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮುಗಿದು 12 ಪ್ರತಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ವಶ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು.       (ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಳೆ ಮೀರಿದರೆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬಹುದು)
೧೧. ಸಂಗ್ರಹದ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲೇಖಕರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮಾಡಿದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ       ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೧೨. ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

                                                     ಪ್ರೊ. ವರದೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ
                                                                           ಸಂಯೋಜಕರುWednesday, January 1, 2020

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£É

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ  42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2019gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¢gÁdgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀAvÀºÀ ±ÉæõÀ×gÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è  zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ  ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è »A¢£ÀªÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹zÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¸Àj vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlªÀ®è JAzÀgÀÄ.

GqÀĦ, ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÁ¢gÁd ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, vÁwÛ÷éPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ºÀjPÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ, GqÀĦAiÀÄ°è F FªÀðjUÉ ¸À®ÄèªÀ CwzÉÆqÀØ UËgÀªÀªÉà F ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ JAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ CzɵÉÆÖà ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è gÀa¹zÀ QÃwð ªÁ¢gÁdjUÉ  ¸À®ÄèvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ d£À¸ÁªÀiÁ£Àå£À®Æè ¸Á»vÁå¸ÀQÛ, zsÁ«ÄðPÀ «ZÁgÀUÀ¼À w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÁÝgÉ. ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÁVzÀÝ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV ªÁ¢gÁdgÀÄ, GqÀĦ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ eÁUÀÈwAiÀÄ £ÀªÀZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹ zÁ±Àð¤PÀ zsÀÄæªÀ vÁgÉUÀ¼É¤¹zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á®zÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï  ªÀiÁvÀ£Ár, zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¢gÁdgÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ zÁ¸À ¸Á»vÀå «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÁÝgÉ. EAvÀºÀ zÁ¸À¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß N¢ M¼ÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÉ®¸À EAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ.  F GvÀìªÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ 42 ªÀµÀðUÀ¼À F GvÀìªÀzÀ°è ºÉaÑ£À ªÀµÀðUÀ¼À°è  ¥Á¯ÉÆÎAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. 

JA.f.JA ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. JA.f. «dAiÀiï ªÀiÁvÀ£Ár, zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ, gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £É£É¦¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÉAiÉÄà §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ  PÁ®WÀlÖzÀ°è  zÁ¸À ¸Á»vÀå ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåUÀ¼À «ZÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ.

¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æà C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, PÁPÀð¼À ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ¸ÀIJävÁ J. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀmï, ºÉUÁÎgÀ¨Éʯï, ²gÀ¹ EªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ. C¥ÀgÁºÀß ªÁ¢gÁd  PÀ£ÀPÀzÁ¸À QÃvÀð£Á ¸ÀàzsÉð, £ÀAvÀgÀ ²æêÀÄw GµÁ ºÉ¨Áâgï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. 

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À
¢£ÁAPÀ 29.12.2019gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ zÉêÀ¸Àܽ, PÁPÀð¼À EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹ »jAiÀÄ aAvÀPÀ «ZÁgÀªÁ¢ ªÉâPÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà ©. UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ ªÀiÁvÀ£Ár MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀåUÀ¼ÀAxÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ Cw ªÀÄÄRå. aUÀÄj£À°èAiÉÄà F jÃwAiÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¥Àæw¨sÉ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ°è, F ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ  ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÁjvÉÆõÀPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀıÀAPÀgï  G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
AiÀÄÄ.PÉ.f ¬ÄAzÀ  3£Éà vÀgÀUÀw  ¸ÀÄgÀ©ü   ¥ÀæxÀªÀÄ,  J¸ï. JZï. L¹j -¢éwÃAiÀÄ
j¶PÁ JA. zÉêÁrUÀ vÀÈwÃAiÀÄ,  ¸Á¤é Dgï. G¥ÁzsÀå - ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
4£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw - CªÀÄÈvÁ f. - ¥ÀæxÀªÀÄ, PÉ. ªÉÃzÀªÁå¸À ¨sÀmï -¢éwÃAiÀÄ
¸ÀĪÀÄzsÀé vÀAwæ vÀÈwÃAiÀÄ,  gÀavÁ CrUÀ,  ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ 
8jAzÀ ¦AiÀÄĹªÀgÉV£ÀªÀjUÉ- f.JA. ZÉÊvÀ£Àå -¥ÀæxÀªÀÄ,  ²æà UËj- ¢éwÃAiÀÄ
¸ÀĪÉÄÃzsÀ vÀAwæ -vÀÈwÃAiÀÄ
rVæ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ:  gÀAd¤ ¸ÁªÀÄUÀ- ¥ÀæxÀªÀÄ,  PÉ. J¸ï. «WÉßñï- ¢éwÃAiÀÄ,
AiÀıÉÆÃzÁ ¨sÀmï - vÀÈwÃAiÀÄ


Monday, December 23, 2019

Vadiraja Kanakadasa Sangeetotsava


Vadiraja Kanakadasa Singing competition on 28.12.2019PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

42£ÉAiÀÄ  ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 28 ªÀÄvÀÄÛ 29, 2019gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV   PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ 28.12.2019gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß  r¸ÉA§gï 25gÀ M¼ÀUÁV  ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:  9964140601/ 8618815925/ 9844266398
                                                     PÀZÉÃj: 0820-2521159 

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆPÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ
ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀwAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ
¢£ÁAPÀ 22.12.2019

GqÀĦ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ©Ã¬ÄAUï ¸ÉÆòAiÀÄ¯ï ¸ÀA¸ÀÌöÈw «±Àé ¥ÀæwµÁ×£À, JAf.JA PÁ¯ÉÃdÄ EªÀÅUÀ¼À dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è  gÀ«ªÁgÀ  (22.12.2019)zÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀwAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀĪÀjUÉ EA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è J®ègÀAvÉ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ®¨sÀåªÁVzÉ. zÉñÀzÀ¯Éèà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄÄTAiÀÄgÀ£ÀÄß eÁ£À¥ÀzÀ PÉÃAzÀæzÀ CzsÀåPÀëgÀ£ÁßV  ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉ zÉÆqÀØ GzÁºÀgÀuÉ JAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«Ä CzsÀåPÀëgÁzÀ, ¸ÀévÀ: ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄÄTAiÀiÁzÀ ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀw ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀgÀÄ. eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¸À®Ä ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÀÄjvÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀÄ.

¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár  »A¢¤AzÀ®Æ eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ UÉÆAzÀ® EzÉ. eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯É ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ªÀÄÆ®PÀ M§âjAzÀ M§âjUÉ vÀ®Ä¥ÀÅvÀÛ §AzÀÄ PÁªÀå, £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀgÀ §zÀÄQ£À avÀæt ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ eÁ£À¥ÀzÀgÀ §zÀÄPÀÄ PÀµÀÖ¢AzÀ¯Éà PÀÆrzÀÄÝ CAvÀºÀ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ¤AvÀÄ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀÄAdªÀÄä EAzÀÄ J®è ªÀUÀðUÀ¼À d£ÀjUÉ DzÀ±Àð JAzÀgÀÄ. DqÀ½vÁ¢üPÁj ¥ÉÇæ. JA. J¯ï ¸ÁªÀÄUÀ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄÆ® eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ ±ÀÄzÀÞ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊeÁPï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÆ® eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß »£É߯ÉUÉ ¸Àj¹ «zÁåªÀAvÀgɤ¹PÉÆAqÀªÀgÉà  ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄÆ® PÀ¯Á«zÀjUÉ C£ÁåAiÀĪÁUÀÄwÛzÉ. F PÀÄjvÀÄ CPÁqÉ«Ä aAvÀ£ÀªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÉÆÃUÀwAiÀÄgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀ£ÁðlPÀzÀ EvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß CPÁqÉ«Ä ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è  «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, ¥ÉÇæ. ±ÀAPÀgï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. GqÀĦAiÀÄ d£ÀvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄAdªÀÄä eÉÆÃUÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAªÀiÁ¤¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ±À²¥Àæ¨sÁ PÁgÀAvÀ CªÀjAzÀ d£À¥ÀzÀ VÃvÉ, ¨sÁªÀ£Á PÀgɪÀÄoÀ EªÀjAzÀ eÁ£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ. vÀgÀAUï vÀAwæ QèÉÆÃrð£À°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ C«£Á±À PÁªÀÄvï ¤gÀƦ¹ gÀ«gÁd JZï.¦ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Wednesday, December 18, 2019

Dr. N.Thirumaleshwara Bhat Book Release

 

 

 

 

 

qÁ. J£ï.n ¨sÀmï  CªÀgÀ ¥ÉÇïïì C¥Ámïð, gÉÆïïì C¯ÉÊPï¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ

¢£ÁAPÀ 18.12.2019gÀAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è SÁåvÀ dªÀÄð£ï ¨sÁµÁ «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. J£ï. wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀmï  CªÀgÀ  ¥ÉÇïïì C¥Ámïð, gÉÆïïì C¯ÉÊPï ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

PÀÈw ©qÀÄUÀqÉ UÉƽ¹zÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ EzÀgÀ ¤ªÀÈvÀÛ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©.J «ªÉÃPÀ gÉÊ  CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár qÁ. J£ï.wgÀĪÀįÉñÀégÀ  ¨sÀmï CªÀgÀ  ‘¥ÉÇïïì C¥Ámïð, gÉÆïïì C¯ÉÊPï’ (dªÀÄð£ï ¯ÉÃRPÀ ºÉ£ïjµï ¨ÉÆïï CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è UÁA¢ü aAvÀ£ÉUÀ¼À ºÉƼÀºÀÄ) PÀÈwAiÀÄÄ UÁA¢üÃf CªÀgÀ DvÀäzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAwzÉ. F PÀÈw ²ÃWÀæ PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ. UÁA¢üÃf vÀvÀé, aAvÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀÈwUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ, CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉ. ¸ÀvÀå, C»A¸É, ¸ÀvÁåUÀæºÀ, ¸ÀgÀ¼ÀvÉ »ÃUÉ UÁA¢üÃf CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ  MAzÀµÀÄÖ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ J¯ÉèqÉ ºÉüÀ¯ÁVzÉ.  DzÀgÉ, EzÉ®èªÀ£ÀÆß «ÄÃj UÁA¢ü EA¢UÀÆ ºÉÃUÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß «©ü£ÀߪÁV ºÉüÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß J£ï.n ¨sÀmï CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ°è JzÀÄÝPÁtÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

ºÉ£ïjµï ¨ÉÆ¯ï ºÁUÀÆ UÁA¢üÃf £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀÄåvÉ, E§âgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ®Æè PÁt¹UÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÀÈwAiÀÄ°è PÀnÖPÉÆqÀ¯ÁVzÉ. EzÉÆAzÀÄ  CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀÈw JAzÀgÀÄ. £ÉÊwPÀvÉ ºÁUÀÆ DyðPÀvÉ £ÉÃgÀ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ªÉ. £ÉÊwPÀvÉ E®èzÀ DyðPÀvÉ C£ÉÊwPÀvÉ JAzÉà UÁA¢üÃf £ÀA©zÀÝgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ºÉ£ïjµï ¨ÉƯï CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À®Æè £ÉÊwPÀvÉ ¥ÀæzsÁ£À «µÀAiÀĪÀ¸ÀÄÛªÁVvÀÄÛ. E§âgÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ F PÀÈwAiÀÄ°è CqÀVªÉ JAzÀgÀÄ.

AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ°è ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É NzÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀQÌAvÀ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À D¸ÀQÛ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ,  EAlgï£Émï£À°è ¹UÀzÀ CzɵÉÆÖà «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ  ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À°è ¹UÀÄvÀÛªÉ.  w½ªÀÅ «¸ÁÛgÀUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À NzÀÄ CUÀvÀå JAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.  PÀ£ÀßqÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ ¨Ë¢ÞPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀªÁzÀAvÉ PÁtÄwÛzÉ, NzÀÄ ¨Ë¢ÞPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ, N¢UÉ UÀr ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀgÀÄ.

¯ÉÃRPÀ qÁ. J£ï.wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀmï ªÀiÁvÀ£Ár,  vÀ£Àß §zÀÄQ£À°è ºÀÄqÀÄQzÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÉ, zÉÆgÀQzÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁV vÀ£Àß dªÀÄð£ï ¨sÁµÉAiÀÄ°è  §gÉzÀ ¦ºÉZï.r ¸ÀA¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß  ¥ÉÇïïì C¥Ámïð, gÉÆïïì C¯ÉÊPï JA§ EAVèµï PÀÈwAiÀiÁV §gÉ¢zÉÝãÉ. EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï ªÀiÁvÀ£Ár AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ¥ÀŸÀÛPÀ NzÀĪÀ ºÀªÁå¸À ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. J¯Áè PÁ®zÀ®Æè ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀ EAxÀºÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄtÂ¥Á® JA.L.¹AiÀÄ ¥ÉÇæ. C£ÀÄ¥Á ®Æ«¸ï PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÀæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¥Áæyð¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.