Friday, May 3, 2013

ಎಮ್. ಜಿ. ಎಮ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ ಡಾ / ಹಾ. ಲಾ . ನಾಯಕ್ ನೇಮಕ

Dr. H  .L. NAYAK , 
appointed as Principal of M. G. M. College UDUPI 
from May 1 , 2013.
ಡಾ / ಹಾ. ಲಾ. ನಾಯಕ್ ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ , ಶುಭಾಶಯಗಳು