Thursday, March 2, 2017

Yakshagana Documentation on 20th Feb. to 24th Feb. 2017


 

 

 
 
ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ  ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦ ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೪, ೨೦೧೭ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ತೆಂಕು, ಬಡಗು, ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾಖಲೀಕರಣ

No comments: