Sunday, March 26, 2017

Rastraka Govinda Pai Award 23.03.2017

 


 

 


 


 

  

ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.  ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ   ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ - ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಇವರಿಗೆ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನಡೆದ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ, ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

No comments: