Wednesday, July 2, 2014

ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನWOMENS YAKSHAGANA PERFORMANCE
 Yakshagana performance by all women troupe of Yakshagana Kendra Hayagriva Nagara, Indrali  on Saturday, July 5th, 2014. at 6.30pm.  Episode – Chitrapata Ramayana.

                                                                                                            Director 
 
 
ಮಹಿಳಾ  ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಪ್ರಭ, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ವನಂ, ಹಯಗ್ರೀವ ನಗರ, ಇಂದ್ರಳಿ , ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ  ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಂದ ದಿನಾಂಕ - ೦೫. ೦೭. ೨೦೧೪ನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ೬. ೩೦ಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರಪಟ  ರಾಮಾಯಣ. ಕಲಾಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 
                                                                                                    ನಿರ್ದೇಶಕರು  

No comments: