Monday, October 24, 2016

ಡಾ. ಪಿ.ಎಲ್.ಎನ್ .ರಾಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ - 8.09.2016

 


ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ  ನಡೆದ ಡಾ. ಪಿ. ಎಲ್. ಎನ್ ರಾಯರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ  ಸಂವಾದ,ಡಾ. ಪಿ. ಎಲ್.ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವಗಳ ಅನಾವರಣ.

No comments: