Monday, August 25, 2014

ku.shi. samsarane on 23.08.2014

ಕು.ಶಿ. ಸಂಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ   'ಶ್ರೀರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ '
 ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆಯರಿಂದ ಚಿತ್ರಪಟ ರಾಮಾಯಣ

No comments: