Monday, September 2, 2013

ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಚ್ ರಿತ್ತಿ - ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಚ್ ರಿತ್ತಿರವರು ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
Govinda Pai Award -2013 to Dr. Srinivas  Ritti

No comments: