Monday, June 10, 2013

ರಾಗಧನ ರಂಜಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವಿಧಿವಶ..

.:                                         ವಿಧಿವಶ.ಕರ್...:                                         ವಿಧಿವಶ .ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಿಕೆ, ರಂಜನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜೂನ್ 9ರಂದು ತಮ್ಮ 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪ...

No comments: